לימודי הגיל השלישי בשילוב אמנויות

לימודי הגיל השלישי בשילוב אמנויות
אוכלוסיית הגיל השלישי, הגדלה ומתרחבת מורכבת מתת- קבוצות רבות ומגוונות החל בבני ה- 65 , שאך זה יצאו
לגמלאות ועד בני המאה פלוס.

זוהי אוכלוסייה גדולה, מגוונת ומרתקת לעבוד עימה.
הסוגיות המעסיקות את בני הגיל השלישי החל  תוכנית לימודי הגיל השלישי בשילוב אמנויות מציגה את מגוון
הייחודיות של  זאת מתמקדת התכנית ביכולותיה  מהפרישה מהעבודה ועד הסתגלות לתהליכי ההזדקנות. יחד עם זאת מתמקדת התוכנית ביכולתם היחודיות של בני הגיל שלישי מדגישה את תרומתם האפשרית לחברה ופועלת למניעת הדרתם ממנה . התוכנית אף נותנת נותנת במה  למפגש עם זקנים יוצרים ומובילים בתחומם .

האמנויות מעודדות גישה יצירתית להתמודדות עם אתגרי הגיל .  הכלים היצירתיים תומכים בביטוי העצמי האותנטי המתחזק בזקנה ובתהליכי סקירת חיים והן כלי עזר נפלא בחיזוק מקורות משמעות לחיים האומנויות
הן גם דרך מעולה ליצירת קשר ותקשורת בלתי אמצעית עם בני הגיל השלישי , בייחוד לנוכח מגבלויות פיזיות ,תקשורתיות וקוגנטביות המלוות לעיתים את האדם הזקן מחלות אלצהיימר, דמנציה.
הלומדים על אודות האדם הזקן נדרשים לפתח מודעות , הבנה והכלה לשלבים המסכמים של החיים , לתמוך באוכלוסיה זו תוך גילוי אמפטיה וחמלה , לגשר על פערי תרבויות , תפיסות וגילאים. העובדים עם בני הגיל השלישי נדרשים לתמוך באוכלוסיה זו , במטפלים בהם ובבני משפחתם ולעמוד באתגרים המיוחדים של גיל זה .
תהליך הלימודים תומך בתהליך הצמיחה האישי של הלומדים ומלווה אותם בפרויקט מעשי בקהילה .

ראש תכנית – דפנה גולן שמש

מטרות התוכנית

רכישת ידע הבנה וכילים מקצועיים , לעבודה עם האדם הזקן ,משפחתו ואנשי מקצוע רלוונטים.

תחומי הידע : מתחום הזקנה ומתחום היצירה וההבעה באומנות

התנסות באומנויות ככלי תקשורת , להבעה אישית ולצמיחה של הלומד ולקוחותיו

העמקת המודעות האישית של הלומד למפגש שלו עם הזקנה

יישום הנלמד בעבודה מעשיתעם אוכלוסיית הגיל השלישי, בדגש על תרומה לקהילה

 למי מיועדת התוכנית

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ושני , במקצועות הריפוי , הטיפול , וייעוץ (מטפלים באומנויות עו"ס ,מרפאים בעיסוק ,פסיכולוגים , אחיות , רופאים ,מנחי קבוצות ) מי שאיננו נמצא
עם קבוצה זו יידרש לעבור ראיון קבלה .

זכאות לתעודה

השתתפות סדירה בלימודים ומילוי כל מטלות התוכניתכולל עבודה מעשית בשטח והגשת עבודה כתובה בנושא . יקנו לסטודט/ית תעודה ב"לימודי הגיל השלישי בשילוב אומנויות" של המכללה האקדמית לחברה ואומנויות – המרכז ללימודים מתקדמים

ההזדקנות נלמדת מהיבטים היו -פסיכו -סוציאלים בדרך רב תחומית , המשלבת לימודתיאורטי עם התנסויות חוותית דרך יצירה אמונותיתלפרטים נוספים

דפנה גולן שמש

dafna.golanshemesh@gmail.com